เบอร์เกอร์ไก่ฮอตชิลลี่ ตราซีพี

  • Net Weight

    105 g

  • Calories (per serving)

    Kcal