โบโลน่าอกไก่ ตราซีพี มอร์

  • Net Weight

    130 g

  • Calories (per serving)

    200 Kcal