สันในไก่นุ่มย่างถ่าน ตราซีพี ดีไลท์

  • Net Weight

    84 g

  • Calories (per serving)

    110 Kcal