ข้าวเหนียวสังขยา ตราซีพี

 • Ingredients -

  ข้าวเหนียวนึ่งสุก 35%
  น้ำกะทิ 30%
  น้ำตาล 19%
  ไข่  15.5%
  เกลือ 0.5%

 • Nutrition Information -

  ขนาด : 120 กรัม
  ราคา : 39 บาท
  มีส่วนผสมของ : ไข่

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  ข้อมูลโภชนาการ

  หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ซอง (120 กรัม)
  จำนวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 1

  คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
  พลังงานทั้งหมด 360 กิโลแคลอรี

  ไขมันทั้งหมด                    16 กรัม                      25%*
  โคเลสเตอรอล                  60 มิลลิกรัม               20%*
  โปรตีน                             5  กรัม
  คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด       48 กรัม                     16%*
  น้ำตาล                             24 กรัม
  โซเดียม                           290 มิลลิกรัม             15%*

  *ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)
  โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

 • Cooking Instructions -

  - นำสินค้าออกจากซอง
  - เปิดฝาเล็กน้อย
  - นำเข้าไมโครเวฟ 7-Eleven กด 5
  - นำออกจากไมโครเวฟ ระวังร้อน
  - พร้อมรับประทาน

 • Storage Instructions -

  - เก็บที่อุณหภูมิแช่แข็ง -18 ˚C หรือต่ำกว่ากรุณาอย่านำไปแช่แข็งอีกครั้งเมื่อสินค้าละลาย
  - อายุสินค้า : 12 เดือน