โบโลน่าอกไก่ รสพริกสด ตราซีพี มอร์

  • Net Weight

    130 g

  • Calories (per serving)

    180 Kcal