ชิกเก้นแฟรงค์พริก ตราซีพี 150 กรัม

  • Net Weight

    150 g

  • Calories (per serving)

    350 Kcal