นักเก็ตไก่คลาสสิค

  • Net Weight

    450 g

  • Calories (per serving)

    420 Kcal