ข้าวเหนียวทุเรียน ตราซีพี

 • Ingredients -

  - น้ำกะทิ 53%
  - ทุเรียน  20% 
  - ข้าวเหนียวนึ่งสุก  18%
  - น้ำตาล 8.5% 
  - เกลือ 0.5%

 • Nutrition Information -

  ขนาด : 150 กรัม
  ราคา : 69 บาท

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  ข้อมูลโภชนาการ

  หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ซอง (150 กรัม)
  จำนวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 1

  คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
  พลังงานทั้งหมด 330 กิโลแคลอรี

  ไขมันทั้งหมด                    15 กรัม                      23%*
  โคเลสเตอรอล                   0 มิลลิกรัม                  0%*
  โปรตีน                             3  กรัม
  คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด       45 กรัม                     15%*
  น้ำตาล                             25 กรัม
  โซเดียม                           340 มิลลิกรัม             17%*

  *ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)
  โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

 • Cooking Instructions -

  - นำสินค้าออกจากซอง
  - เปิดฝาเล็กน้อย
  - นำเข้าไมโครเวฟ 7-Eleven กด 6
  - นำออกจากไมโครเวฟ ระวังร้อน
  - พร้อมรับประทาน

 • Storage Instructions -

  - เก็บที่อุณหภูมิแช่แข็ง -18 ˚C หรือต่ำกว่ากรุณาอย่านำไปแช่แข็งอีกครั้งเมื่อสินค้าละลาย
  - อายุสินค้า : 12 เดือน