ไส้กรอกเวียนเนอร์ ตรา ซีพี

  • Net Weight

    150 g

  • Calories (per serving)

    330 Kcal